Poďme sa vyhrať

všetkými zmyslami

Najbližšie termíny herničky

Ďakujeme za váš záujem o herničky Vyhraj sa. Pre iné povinnosti máme 2 týždne prestávku no už 13. mája zverejníme nové termíny. 🙂